Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VULKANIT vul1kani4t, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. vulkanit; bildat till VULKAN medelst den i namn på mineral vanliga ändelsen -it]
geol. vulkanisk bergart, ytbergart som bildats gm vulkanism. ASScF 10: 356 (1875). Kalkstenen på Runmarö hör i själva verket till ett stråk av s k urkalksten .. och malmförande vulkaniter som sträcker sig längs Utö .. , Ornö, Nämdö och Runmarö. DN 8/7 1985, s. 15.

 

Spalt V 1647 band 38, 2019

Webbansvarig