Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VULKANIST vul1kanis4t, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -c-)
Etymologi
[till VULKAN]
1) (†) [jfr Vulcanus, namn på eldens gud i romersk mytologi] om smed o. d. (som arbetar med eld l. intensiv hetta). Voigt Alm. 1690, Prognost.
2) (förr) anhängare av den lära l. åsikt enligt vilken jorden o. bergarterna bildats gm vulkanisk verksamhet, plutonist; motsatt: neptunist. Frågan om .. (basalten) är en vulcanisk aska .. eller den är en stelnad Lava, har åstadkommit tvänne Mineralogiske Secter, Neptunister och Vulcanister, som ända til oanständighet tvistat med hvarandra. Retzius Min. 259 (1795). En med yttersta förbittring .. uppblossande och länge fortsatt strid mellan neptunister och vulkanister. Nathorst JordH 27 (1888).

 

Spalt V 1647 band 38, 2019

Webbansvarig