Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VULKANISK vulka4nisk, förr äv. VOLKANISK, adj.; adv. -T.
Ordformer
(volkanisk (-c-) 17931876. vulkanisk (-c-) 1682 osv.)
Etymologi
[jfr t. vulkanisch; till VULKAN]
1) som har samband med l. härrör från (uppkomst av) vulkan(er) l. vulkan(er)s aktivitet; särsk. dels (i fackspr.) om bergart o. d.: som bildats av stelnande magma på (l. strax under) jordytan (särsk. motsatt: plutonisk (se d. o. 2 slutet)) (jfr slutet), dels om landområde o. d.: som utgörs l. kännetecknas av l. inrymmer vulkaner; jfr EFFUSIV, ERUPTIV I 1. Een myckenheet .. Vulcaniske Berg. RelCur. 152 (1682). Islands Agat hör til Vulcaniska Producter. Rinman 1: 19 (1788). Astroni har .. ej under den historiska tiden visat något tecken till vulkanisk verksamhet. Nathorst JordH 175 (1889). Att .. magma, som vid ytan stelnar till en vulkanisk bergart (lava), på större djup kan stelna såsom en plutonisk. Nathorst JordH 526 (1891). I Europa finnas två stora vulkaniska områden, nämligen Island och Italien med närliggande öar. LbFolksk. 760 (1892). Stora mängder av vulkaniskt stoft gjorde (den första) atmosfären än mera ogenomtränglig för ljus och värme. Hadding Geol. 11 (1954). — jfr NEO-, PALEO-, UNG-VULKANISK. — särsk. (i fackspr.) i uttr. vulkanisk aska (se ASKA, sbst. 3 slutet), vulkanisk bomb (se BOMB 2 a), vulkaniskt glas, om glasliknande o. instabil bergart bestående av underkyld lava (jfr GLAS 1 b, OBSIDIAN 1), vulkanisk sand (se SAND 1 b), vulkanisk slagg (se SLAGG, sbst.3 f), vulkanisk tuff (se TUFF, sbst. 1). VetAH 1775, s. 338. Porösa .. vulkaniska slagger .. benämnas vanligen .. pimpsten, hvilken benämning endast borde användas för poröst vulkaniskt glas. Nathorst JordH 182 (1889). Det vulkaniska glaset obsidian. 2NF 37: 579 (1925).
2) i bildl. anv. av 1; särsk. dels om person, dels om ngt abstrakt: häftig l. våldsam l. kraftfull l. eldig l. lidelsefull o. d. Volcaniska utbrott af det quäfda Missnöjet. Thorild (SVS) 3: 341 (1793). Uppriktigt sagdt tycks det, som om ni smittats genom umgänget med grefven och tillegnat er hans vulkaniska natur. Johnson NSkämth. 44 (1892). I sin ungdom nästan vulkaniskt häftig, otålig och uppbrusande vid minsta motsägelse. 3SAH 13: 16 (1898). En spänning, som ibland kan förnimmas som en vulkanisk ångest. BonnierLM 1954, s. 352. Hon brukade vara instabil, vulkanisk och oberäknelig. AB 4/11 2014, s. 25. I Frankrike är arbetsmarknaden vulkanisk. Det är svårt att förutse när allt plötsligt exploderar. DN 9/10 2015, s. 23.

 

Spalt V 1646 band 38, 2019

Webbansvarig