Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VREDGAS vred3gas2, v. dep. -ades; äv. VREDGA, v. -ade; förr äv. VREDAS, v. dep., anträffat bl. i ipf. vreddes.
Ordformer
(vredg- (w-, -dh-, -gh-) 1526 osv. wred- 1600. wredig- 1629. -a 1673 osv. -as 1526 osv.)
Etymologi
[fsv. vredhga(s), vreþas; jfr fd., d., nor. bm. vredes, fvn. (v)reiðast (nor. nn. vreidas(t)), ävensom fsax. wrēdian (mlt. wreden), feng. wrǣðan; till VRED, adj.; med avseende på bildningssättet hos former med -ga(s) jfr NÖDGA, VIDGA]
1) i icke deponentiell anv.: göra (ngn) vred l. arg; förarga; numera i sht i p. pf. (se slutet). Nordforss (1805). Denna lifvets första glädje, hvars ystra men icke lastbara utbrott .. vredga de stränga. Järta 2: 35 (1826). Den snygga städade omgärdningen vredgade oss. Almqvist Herm. 99 (1833). Tyskland var en gigantisk krigsmakt .. Strikt neutralitet var måttot och kritiska redaktörer, författare och politiker hölls hårt för att inte vredga den mäktige och lynnige grannen i söder. VästerbK 8/4 2010, s. 27. — särsk. i p. pf. i adjektivisk anv.: vred l. förargad; äv. (o. i sht) dels i överförd anv. (särsk. om min (se MIN, sbst. 1) l. blick o. d.), dels mer l. mindre bildl. (särsk. om hav l. sjö o. d.). Bellman (BellmS) 1: 107 (c. 1775, 1790). Vräkas som ett flarn på vredgad sjö. Runeberg (SVS) V. 3: 99 (1860). (Statsministern) fick en ljungande vredgad blick. De Geer Minn. 1: 62 (1892). De vredgade epistlar Petrarca skref under sitt sista besök i Vaucluse. Wulff Petrarcab. 74 (1905). President Putin, synbart vredgad, sade .. att nedskjutningen kommer att få ”allvarliga konsekvenser” för Turkiet. Sydsv. 25/11 2015, s. A13.
2) (ngt ålderdomligt) ss. dep.: känna vrede l. ilska, harmas l. förtörnas; särsk. med prep.-förb. (särsk. inledd av l. över) angivande vredens föremål; förr ngn gg äv. i icke deponentiell anv. Ef. 4: 26 (NT 1526). Wredgas icke offuer the onda. Psalt. 37: 1 (öv. 1536). Tu (dvs. Gud) est förskreckeligen, ho kan stå for tich när tu wredgas. Psalt. 76: 8 (öv. 1536). Hann som kiärligst är när Hann mäst wredga låsz. Lucidor (SVS) 350 (1673; uppl. 1997). Alexander M. wredgades .. med skäl på Philotas för det han föragtade Landsspråket. Brunkman SvGr. 62 (1767). Folket vredgas förstås inte alls, utan omfattar kungahuset med samma kärlek som ett gammalt dockskåp med affektionsvärde. Delblanc Gunn. 86 (1978). Det är enkelt att i Sverige vredgas över det som sker i Bryssel. Expressen 14/11 2010, s. 4.

 

Spalt V 1576 band 37, 2017

Webbansvarig