Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VOLVERA, v. -ade.
Etymologi
[av lat. volvere, rulla, vrida o. d. (se REVOLVERA)]
(†) i fråga om resonemang l. diskussion: ändra sig l. svänga l. byta riktning (från det ena till det andra); äv. tr.: överlåta l. hänskjuta (ngt) till (ngn) (jfr REVOLVERA I 2). Frågandes .. huru kopparen war dijt kommen, hwar til han swarade sigh thet intet weta, och begynte volvera hijt och dijt och sadhe emot sin förre bekennelsse. KamKollP 1: 401 (1633). Probsten Corvin anmodades at .. förnimma .. , antingen thet ärendet skulle företagas af secr(eta) utsk(ottet)s wissa deputatis, el:r om thet volverades differencie deputationen. 2PrästP 2: 236 (1723). 2RARP 21: 272 (1761).

 

Spalt V 1552 band 37, 2017

Webbansvarig