Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VOLOST vo4lost, r. (Suomi 1843, s. 196, osv.) ((†) n. 2NF 18: 636 (1912)); best. -en; pl. -er (Donner Sib. 209 (1933) osv.) ((†) = 2NF 18: 636 (1912))
Etymologi
[av ry. volost, med motsvarighet i ett flertal slaviska språk; till den rot som äv. föreligger i lett. vàlsts o. lit. valščius, båda: rike, stat]
i fråga om ä. ryska förh., ss. benämning på administrativ region. Kemska volosten. Suomi 1843, s. 196. En furste vid namn Vanja, vars son senare erkändes som furste över en volost nära Narym. Donner Sib. 210 (1933).

 

Spalt V 1545 band 37, 2017

Webbansvarig