Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIVEL vi4vel, r. l. m.; best. -n; pl. vivlar.
Ordformer
(förr äv. w-, -fv-, -fw-)
Etymologi
[jfr d. vivel, mlt. wiwel, fht. wibil (t. wiebel), feng. wifel (meng. wevel, eng. weevil); till den rot som äv. föreligger i VEVA, v. — Jfr TORDYVEL]
entomol. om skalbagge tillhörande familjen Curculionidae; i pl. äv. om denna familj; särsk. (o. i sht) ss. senare led i ssgr (o. i denna anv. äv. betecknande skalbagge tillhörande annan familj av överfamiljen Curculionoidea (ss. Dryophthoridae m. fl.)); förr äv. ngn gg om den till familjen Cerambycidae hörande skalbaggen Cerambyx longimanus Lin.; jfr SNYT-BAGGE. Linné MusReg. 82 (1754; om Cerambyx longimanus). Wiflar hafwa hufwudet framtill utdraget i ett mer eller mindre långt snyte, hwarpå de klubblika spröten sitta. Hartman Naturk. 243 (1836). I trädgårdarne åstadkommo frostfjärilar, vecklare, sågsteklar, viflar med mera sådant mångenstädes svåra skador och stora förluster. SDS 2/6 1899, s. 2. Världens artrikaste skalbaggsfamilj är fam. vivlar. FoFl. 1952, s. 158. — jfr BJÖRK-, FRUKT-, GRÅ-, KORN-, NÖT-, PALM-, RAPS-, ROV-, SPETS-, TALL-VIVEL m. fl.
Ssgr: VIVEL-ART. entomol. jfr art 8 a α. SkogsvT 1912, Fackupps. s. 323.
-SLÄKTE. (numera bl. tillf.) släkte inom familjen Curculionidae; särsk. om släktet Curculio. Mindre känd art af Vifvel-slägtet. VetAH 1794, s. 269.

 

Spalt V 1527 band 37, 2017

Webbansvarig