Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VITRIFIERA vit1rifie4ra, äv. (numera mindre br.) VITRIFICERA vit1rifise4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(-icer- c. 17101916. -ier- 1843 osv.)
Etymologi
[av fr. vitrifier, till vitre, glas (se VITRIN), o. -fier (av lat. -ficare, ssgsform av facere, göra (se FACIT)); formen med -c- av den lat. formen l. efter mönster av sådana ord som SPECIFICERA. — Jfr DEVITRIFIERA, VITRIFIKATION]
(i fackspr.) förglasa (ngt); i pass. äv. närmande sig l. övergående i dep.: övergå till glas, förglasas. Så snart .. (järnet) kommer i vattnet, bli .. saltparticlerna inestängda huars egenteliga natur ähr att calcinera jernet i elden till aska, men medelst sin egen flus, vitrificera densama åter straxt till glaas. Polhem ESkr. 1: 103 (c. 1710). Bly calcineras och vitrificeras ej allenast sjelf lätt, utan bringar ock andra oädla metaller med sig dertil. TBergman hos Scheffer ChemFörel. 301 (1775). Då teglet .. kunde lättare genomträngas af hettan och blifva mera vitrificeradt i de inre delarna. Gundberg Tegel 9 (1860). (Slipskivorna) undergå .. genombränning till hvitglöd, hvarvid det använda bindämnet vitrifieras och .. blir skärande. HufvudkatalSonesson 1920, 3: 144. Den nya frysmetoden kallas vitrifiering och innebär att obefruktade ägg fryses ned till 196 minusgrader. DN 16/11 2011, s. 8.

 

Spalt V 1496 band 37, 2017

Webbansvarig