Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VITALIE (numera bl. i ssgn VITALIE-BRODER vita3lie~), r. l. f.; pl. -er.
Etymologi
[av mlt. vitalie (se FETALIE). —Jfr VITALIAN]
(† utom i ssgn VITALIE-BRODER) livsmedel l. matvara, viktualie; utom i ssgn VITALIE-BRODER anträffat bl. i pl. Heidenstam Svensk. 1: 232 (1908). (G. I införde) förbud mot export av spannmål och vitalier, boskap och alla ”ätande varor”. SkrHVSamfLd 36: 203 (1943).
Ssg (hist.): VITALIE-BRODER. fetaliebroder; i sht i pl. Möller (1790). Striden tog .. ny form, då (kung) Albrekt satte sig fast på Gotland, där vitaliebröderna hjälpte honom att störa lugnet. Rosman BjärkSäb. 1: 287 (1923).

 

Spalt V 1487 band 37, 2017

Webbansvarig