Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VISITATOR vis1ita3tor2, m.//ig.; best. -n; pl. -er -atω4rer. Anm. I ä. tid förekommer ordet (ss. citatord) med latinsk pl.: Och .. utskickar nu Kongl. M:t .. sina visitatores i alla sitt rikes landzorter. KyrkohÅ 1931, s. 222 (1540).
Etymologi
[jfr t. visitator; av lat. visitator, till visitare (se VISITERA)]
person som utför visitation (se d. o. 1); särsk. (o. numera nästan bl., i fackspr.) om kyrklig visitationsförrättare. Schroderus Os. 1: 467 (1635). Erkebiskop Nils war en oförtruten visitator. Genast efter sitt anträde gjorde han en resa kring kyrkoprovinsen. Reuterdahl SKH II. 2: 388 (1850). Visitator granske .. läroverkets matrikel och alla anteckningsböcker för de efter sednaste visitation förflutna läseterminerna. SPF 1856, s. 36. Fram till nu har ärkebiskopen varit .. visitator (för Svenska kyrkan i utlandet) och att man vill behålla den ordningen röstar flertalet av utlandsförsamlingarna för. Sydsv. 2/6 2001, s. B8.

 

Spalt V 1394 band 37, 2017

Webbansvarig