Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VISHNUISM viʃ1nuis4m, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. vishnuismus, eng. vishnuism, fr. vishnuisme; till namnet på den indiska guden Vishnu (sanskr. vísnu)]
relig. riktning inom hinduismen som sätter guden Vishnu i centrum. Vi kunna iaktta hur många gudagestalter gruppera sig omkring en huvudgud eller bli namn på honom, vilka påminna om de många nyanserna. Men den ene blir övermäktig över alla andra, och han blir, som vi ha sett i Vishnuismen, lätt den ende. IllRelH 323 (1924). Sju av tio hinduer utövar den del av religionen som kallas vishnuismen, så även hare krishna-rörelsen. EskilstKurir. 23/4 2015, s. 5.

 

Spalt V 1386 band 37, 2017

Webbansvarig