Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VILKELEDES, adv.
Ordformer
(huilckeledes 1539. hvickeledis (hu-) 15351540)
Etymologi
[fsv. hvilikaleþis; jfr fd. hvilkeledes; ssg av VILKEN o. -LEDES]
(†) hur l. på vilket sätt; särsk. i indirekt frågesats; jfr HURU-LEDES 1. Tesligis formoder oss atj Dandemenn och well hört och sport haffue, huickeledis the Lubske haffue och tagit sig eth megtigt vbestond fore. G1R 10: 136 (1535). Huru offthe och hvickeledis vort regimente schal årligen hollit blifva eller for rette sittia. RA I. 1: 262 (1540).

 

Spalt V 1088 band 37, 2017

Webbansvarig