Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VILAJET vil1aje4t, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[liksom t. wilajet, eng., fr. vilayet av turk. vilayet, av arab. wilāya, rotbesläktat med VALI]
(förr) om större (av vali styrd) administrativ enhet (ss. provins l. generalguvernement) inom det osmanska riket. Europeiska Turkiet indelas i 8 vilajet. NF 16: 989 (1892). England och Turkiet hade överenskommit att hänskjuta frågan om Iraks norra gräns – d.v.s. huruvida vilajetet Mosul skulle tillhöra Turkiet eller Irak under brittiskt mandat – till förbundsrådets avgörande. Spångberg BanbrHövd. 272 (1939).

 

Spalt V 1034 band 37, 2017

Webbansvarig