Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIL-, ssgsförled.
Ordformer
(vil- (w-) 1548 (: Wilflogelstäken)1573 (: wilflogell). vild- (w-) 1547 (: wildfloels hyender)1556 (: vildflogels teken). vill- (w-) 1546 (: willfloell)1573 (: willflogels dÿna). wille- 1551 (: Willeflogelz täkena)1565 (: willeflogels spesse frendzer))
Etymologi
[möjl. samhörigt med lat. villus (se VELOUR) o. i så fall med syftning på sammetens mjuka yta]
(†) ss. förled i ssgr.
Ssgr (†): VIL-FLOGEL. om visst slags sammet. Antipendia aff Rött och gulth willfloell. GripshR 154647. Stycke vilflögel 30 marc. G1R 25: 125 (1555). Hinder tyger .. medh will flågel och franzar. BtFinlH 4: 189 (1563). GripshR 1573, s. 166.
-SAMMET. om visst slags sammet. G1R 23: 300 (1552). Wilsamett – 12 alner. KlädKamRSthm 1560 D, s. 74 a. Ett täkene aff rödt wilsamet. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 91.

 

Spalt V 1015 band 37, 2017

Webbansvarig