Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIKTORIA- viktω3ria~, ssgsförled.
Etymologi
[till namnet på den brittiska drottningen Victoria (1837–1901). — Jfr VIKTORIA, sbst.2, VIKTORIAN]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som (på oklara grunder) uppkallats efter den brittiska drottningen Victoria.
Ssgr: VIKTORIA-BLÅTT, n. (numera mindre br.) om ett triarylmetanfärgämne som ger upphov till en blå färgnyans; äv. om färgnyansen. Ekenberg o. Landin (1894). Den färgnyans som tycks ha mest bortstötande effekt (på fåglar) är viktoriablått. SvD(A) 22/2 1964, s. 16.
-GRÖNT, n. (†) särsk. om ett triarylmetanfärgämne som ger upphov till en grön färgnyans; äv. om färgnyansen. SFS 1876, nr 8, s. 6. Malakitgrönt äfven kalladt viktoriagrönt. TT 1900, K. s. 36.

 

Spalt V 1011 band 37, 2017

Webbansvarig