Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIGELTORN, n.; best. -et.
Ordformer
(äv. w-)
Etymologi
[sv. dial. vigeltorn; ssg med TORN, sbst.1; förleden av ovisst ursprung]
(†) växten Rhamnus cathartica Lin., getapel. Wigeltornet, som stod wid Landborgen .. war det största wi någonsin sedt. Linné Öl. 148 (1745). LfF 1898, s. 70.

 

Spalt V 970 band 37, 2017

Webbansvarig