Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIFT vif4t, sbst.1, r. l. m. l. f. (Braun Z 29 (1858) osv.) l. n. (Wetterbergh Altart. 233 (1848) osv.); best. -en resp. -et; pl. (tillf.) -er.
Etymologi
[vbalsbst. till VIFTA, v.]
1) (numera bl. tillf.) viftande (se VIFTA, v. 1); äv. konkretare, om enskild omgång av viftande; i sht förr äv. motsv. VIFTA, v. 2, i fråga om ngt som sker l. kommer till synes l. utförs snabbt l. hastigt, särsk. dels i uttr. i en (l. ett) vift, dels i uttr. vara i viften, vara i farten l. intensivt sysselsatt o. d. Atterbom SDikt. 2: 229 (1809). Jag förstår ej hur hon orkar med så mycket. Hon är jämt i viften. Lidman Gossen 34 (cit. fr. 1885). (Skogsjungfrun var) alltid så fasligt fin, att ingen kunde mätas med hänne. Men tittade en efter väl, så såg man ett vift, när hon dansade, av hännes långa rumpa, för rumpa hade hon liksom ett kreatur. Landsm. VIII. 3: 99 (1899). Hej sommar du, som med pioner bunden / står vid vår stång och lyss till vår fiol, / en styf kadrill vi dansa dig i lunden / med stamp af stöfvelklack och vift af kjol. Österling Bäckah. 53 (1909). Order ingingo från hela världen, från London såväl som från Amerika och Australien. Tusentals packor såldes i en vift. Lagergren Minn. 2: 36 (1923). — jfr SVANS-VIFT.
2) i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv. av 1 l. motsv. VIFTA, v. 2; särsk. i sådana uttr. som (vara) på vift l. ute på vift l. i viften, dels (vara) på nöjen l. utflykt l. äventyr o. d., dels närmande sig l. övergående i bet.: (vara) borta l. försvunnen o. d. Släpp boken, min bror, och följ ut på en hvift. Braun Z 29 (1858). Mrs Luttrell, som visserligen var ute i viften hvar qväll eller rättare sagdt hvar natt, men så tog hon också ganska grundligt skadan igen dagen därpå. PT 1908, nr 145, s. 2. De ordinarie och extraordinarie tjänstemännen .. var ute på vift i natten. LoJohansson Kungsg. 49 (1935). Drygt tre tusen kronor är på vift i polishuset i Malmö. Ingen har någon som helst aning om vart de tagit vägen. SDS 4/3 1987, s. 27. — särsk. (†) motsv. VIFTA, v. 2 slutet: festande l. svirande l. supande; äv. konkretare: fest l. (sup)kalas o. d. Det blev en af de roligaste och hjärtligaste vifter jag varit med om. AEdelfelt hos Söderhjelm Prof. 252 (1875). Cannelin (1939). — jfr MYNDIGHETS-, STUDENT-VIFT.

 

Spalt V 961 band 37, 2017

Webbansvarig