Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIE l. VIDE, sbst.2, l. VIGE, r. l. m. l. f.
Ordformer
(vide (w-, -ij-, -dh-) 1668 (: blaagarns wide duuk)1856 (: videdräll). vie (w-, -ij-) 1547 (: wije Läroffth)1932. vige 19271932. widie- i ssg 1658 (: widiewäf). wijen- i ssg 1648 (: Wijen wäff))
Etymologi
[sv. dial. vie, vien, vige, vianda m. fl.; jfr fvn. véanda; sannol. till en rot med bet.: böja, sno (se LMoberg i NoB 1949, s. 150 f.)]
(†) om olika slag av kypert; i sht ss. förled i ssgr. De mera invecklade arterna av kypert, såsom gåsögon, korndräll, vie eller vige (spetskypert) .. förekomma alltjämt .. i vävar med gles varp, där inslaget, oftast av ylle i två färger, bildar mönstret. SvSlöjdfT 1927, s. 79. Enkel kypert, här (i Uppl.) kallad ”vie” eller ”vige”. Rig 1932, s. 48.
Ssgr (†): VIE-DRÄLL. jfr dräll, sbst.1 BoupptSthm 30/5 1659. 1 dussin gröfre .. (handdukar) af videdräll. BoupptVäxjö 1856.
-LÄRFT. kypertvävd lärft (se d. o. 1). GripshInvent. 26/5 1547. Handh kleden af Wijde lereft. BoupptSthm 1669, s. 930.
-VÄV. (vie- 16501928. vien- 1648) = vie. NorrlS 14: 106 (1648). I norrlandsbygderna har kypert .. benämningen vieväv. Collin GVävn. 7 (1928).

 

Spalt V 960 band 37, 2017

Webbansvarig