Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIDLYFTIGT, adv., se vidlyftig, adj.

 

Spalt V 946 band 37, 2017

Webbansvarig