Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIDIMATION vid1imaʃω4n (-tschón Dalin (1855), vi’dimaʃω‘n l. vid’- l. -tʃω‘n LoW (1889)), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. vidimation; till lat. vidimus (se VIDIMUS)]
(numera bl. tillf.) handlingen att vidimera; äv. konkret, om vidimerad l. vidimerande handling; jfr VERIFIKATION. När vidimationen skier på brefwet utaf Secreteraren (osv.). RARP 8: 23 (1660). Det må Actuarien, för Afskrifters collationering och vidimation, undfå för hwarje ark 8 öre S(ilver)m(yn)t. PH 6: 4635 (1757). Wid berättelsen om detta twistiga wal (av ärkebiskop) hafwa wi hufwudsakligen warit uppmärksamme på urkunderna, dels originaler och vidimationer i riksarchivet, dels den Örnhjelmska samlingen af afskrifter. Reuterdahl SKH III. 2: 19 (1863). För övrigt var man vid vidimation av äldre handlingar på 1600-talet icke så samvetsgrannt noggrann i avseende på stavning och iakttagande av ordformer som nu. JmtFmT 7: 106 (1921).
Ssgr (numera mindre br.): VIDIMATIONS-AVGIFT~02 l. ~20. Uppräknings- och vidimationsavgifter för tjänsteförsändelse gäldas på samma sätt som andra postavgifter för dylika försändelser. SFS 1920, s. 1640. SAOL (1973).
-BEVIS. jfr bevis 3. FFS 1894, nr 46, s. 8. Upplysningar som stat och kommun i olika sammanhang tillhandahåller allmänheten, t. ex. genom .. vidimationsbevis. PropRiksd. 1972, nr 5, s. 261.

 

Spalt V 942 band 37, 2017

Webbansvarig