Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIDHANDENGIVA l. VIDHANDENGE, v. -giver l. -ger, -gav, -givit (se för övr. GIVA, v.).
Ordformer
(-ge 18961967. -giva 18921923)
Etymologi
[ssgsform till uttr. ge vid handen (se HAND 13 j β)]
(†) ge vid handen (se HAND 13 j β γ). Arten af dessa fel vidhandengifver .. att i den mellanliggande trakten en våldsam konnektering af kartematerialet måste hafva företagits. Fennia VI. 1: 39 (1892). Östergren (1967).

 

Spalt V 941 band 37, 2017

Webbansvarig