Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIDEO vi4deo l. -deω, r.; best. -n; pl. -r (SvD 9/3 1985, Weekend s. 7, osv.) l. -s (GbgP 2/8 1983, s. 9, osv.).
Etymologi
[liksom d., t. video, fr. vidéo av eng. video; av lat. video, 1. pers. sg. pres. ind. av videre, se (se VETA, v.1)]
1) om olika typer av elektronisk teknik för överföring l. förmedling l. (medelst magnetband l. digitalt medium o. d.) inspelning l. lagring l. uppspelning av rörliga bilder (o. ljud); särsk. ss. förled i ssgr. PrelRadarteknOrdl. 21 (1951). Användningen av video väntas innebära något av en revolution i utbildningssammanhang. SvD(A) 16/5 1968, s. 7. Utvecklingen av video, d. v. s. i dag produktion av program på kassett och i morgon .. på bildskiva, har under de senaste åren blivit alltmera intressant också för dags- och veckopress. SvD 13/6 1975, s. 30. Personal på vårdhem får hjälpa till att spela in TV-program på video. SvD 2/12 1983, s. 6.
2) [sannol. elliptiskt för VIDEO-FILM (l. VIDEO-BAND)] (magnetband (numera ngn gg äv. videoskiva o. d.) innehållande) medelst video (i bet. 1) inspelad film; särsk. (o. numera i sht) om kortare sådan film (med ljud i form av (populär)musik) avsedd för visning i TV l. dator l. mobiltelefon o. d. En filmare har fastnat för det bildmässiga i några av låtarna från LP:n, och (skivbolaget) CBS har lovat betala de videos han vill göra. GbgP 2/8 1983, s. 9. Några gånger har vi hyrt en video tillsammans. Det vill säga, vi har aldrig hyrt (bara) en video, för vi har aldrig kunnat enas om vilken vi ska ha. Vi hyr två. Mazetti GrabbGrav. 110 (2000). Den mest kände terrorledaren Doku Umarov från Tjetjenien uppmanade i somras i en video på internet sina anhängare att ”använda alla medel” för att stoppa OS i Sotji. DN 10/1 2014, Sport s. 14.
3) [sannol. elliptiskt för VIDEO-BAND-SPELARE] videobandspelare. Videor för 35 000 stals i Båstad. SDS 9/10 1986, s. 38. Hitachi video VT-620 med helt programmerbar fjärrkontroll. KatalJosefsson 1989, Höst. s. 342.
Ssgr (i allm. till 1): VIDEO-BAND. (kassett med) magnetband för lagring av rörliga bilder (o. ljud), särsk. TV-program l. filmer o. d. AB 14/5 1963, s. 9. Sveriges Radio söker två bibliotekarier för tjänster som arkivarier i televisionens filmarkiv med uppgift att katalogisera filmer och videoband. SvD(A) 21/5 1968, s. 9. Videoband från NK:s övervakningskameror. Guillou TjuvMarkn. 370 (2004).
-BANDA, -ning. [jfr -band] spela in (ngt (l. ngn)) på videoband; i sht dels ss. vbalsbst. -ning, dels i p. pf. DN 3/11 1967, s. 4 (: videobandning). Med snabbt iscensatta vittnesförhör som också videobandas blir det inte meningsfullt för brottslingen att i efterhand försöka påverka. SDS 13/12 1995, s. A6. Sigge Cedergrens videobandade berättelser på dödsbädden om hur han gett Pettersson en revolver kort före mordet. SvD 29/5 1998, s. 4.
-BAND-SPELARE. apparat för in- o. uppspelning av videoband; jfr tv-bandspelare, video 3. SvD(A) 23/6 1964, s. 9. Han menade att kommunerna borde satsa mer pengar på att skaffa videobandspelare så att programmen från TV kunde användas bättre i undervisningen. Skolvärld. 1968, nr 1, s. 7.
(2) -BUTIK. butik för uthyrning o. försäljning av videofilmer o. d. DN 7/1 1986, s. 45. Tidningen Folkviljan i Norrbotten har polisanmält fem videobutiker i Luleå för att de hyrt ut totalt 12 olagliga pornografiska filmer. SDS 14/7 1989, s. 28.
-CLIP, se -klipp.
-FILM. medelst video inspelad l. producerad film; äv. om film lagrad på videoband; jfr video 2. Det är en fördyrande och försämrande omväg att skaffa en färgfilm från USA, spela om den till videofilm på Sveriges Radio, sända den i svart-vitt i skol-TV (osv.). SvD 7/10 1971, s. 1. Jag sa till Sanna att jag skulle vara hemma klockan nio. Vi hade hyrt en videofilm. Karnstedt Gnistsk. 335 (1990).
-FILMA, -ning. [jfr -film] filma (ngn l. ngt) med videokamera. DI 1/4 1982, s. 19. Stockholmskrogarna Sturecompagniet och Gino blir först i landet med att få videofilma gästerna vid entrén. SDS 19/5 1995, s. A6.
(1, 2) -GRAF. särsk. (förr): (mindre) biograf för visning av videofilmer. Sveriges och faktiskt världens första videograf, den anläggning som i Röda Kvarns övre foajé rymmer tre moduler om fem, sju och 13 platser, där det är meningen att enstaka eller mindre grupper av åskådare skall beställa fram den film de önskar se. SvD 27/4 1974, s. 15.
-GRAM. (numera i sht i officiellt spr.) sammanfattande benämning för olika typer av inspelade videoband l. videoskivor o. d. SvD 15/9 1973, s. 14. För den stora allmänheten är videogrammet (kassett eller bildskiva) ännu så länge ett okänt medium för information och underhållning. SvD 7/3 1975, s. 10.
-INSTALLATION. om konst(verk) vari videofilm ingår ss. viktig del; jfr -konst. Videoinstallationen är en rumslig användning av videoteknisk apparatur, i samverkan med levande och döda objekt. GbgP 11/11 1985, s. 4.
-KAMERA. kamera för inspelning av videofilm. Små portabla videokameror kommer med största säkerhet inom en inte avlägsen framtid att ha slagit ut den traditionella Super 8-kameran för familjebruk. GbgP 29/3 1981, s. 2.
(1, 2) -KASSETT. kassett innehållande videoband. NTeknik 1972, nr 37, s. 12. Jörgen rotade fram en videokassett, satte igång en videobandspelare och en TV. Östergren SistCig. 213 (2009).
-KLIPP, äv. -CLIP. jfr -sekvens. SvD 3/2 1985, s. 15. En titt på ett 20 minuter långt videoklipp ur filmen avslöjar .. att replikerna är föga avancerade. Expressen 13/11 1990, s. 35.
-KONFERENS. om konferens l. möte där deltagarna befinner sig på olika platser o. kommunicerar med hjälp av video; jfr -samtal o. tv-konferens. SDS 16/11 1981, s. 14. Militära förband i exempelvis Bosnien kan .. använda vanliga datorer (fast inbyggda i robusta lådor) för att utbyta meddelanden eller delta i videokonferenser med högkvarteret. NTeknik 1998, nr 46, s. 32.
-KONFRONTATION. vittneskonfrontation som genomförs medelst visning av videofilm. Esbjörnson förespråkar varmt videokonfrontationer, eftersom brottsoffret då slipper få gärningsmannen in på livet. GbgP 24/4 1989, s. 28.
-KONST. om konstform som använder sig av video; jfr -installation. I sin vilja att låta konstverkets yttre form få stå tillbaka för budskapet har man i sjuttiotalets konst trott sig finna ett kongenialt medium i bl.a. TV-bilden och video-konsten. SvD 3/8 1977, s. 8. Videokonst visas mest på gallerier och museer och sänds via TV-nät. NE (1996).
-KONSTNÄR~02 l. ~20. konstnär som framställer videokonst. Den avancerade videokonstnären använder en omfattande och komplicerad apparatur som innefattar kamera, ett par bandmaskiner, mixerbord, ett par monitorer, videosyntheziser osv. GbgP 11/2 1983, s. 2.
(1, 2) -PIRAT. (förr) person l. företag som olagligt kopierade o. sålde l. hyrde ut videofilmer; jfr pirat, sbst.1 2. SvD 29/9 1980, s. 21. Omkring en miljon kronor kan en videopirat ha tjänat genom att göra kopior av de videofilmer som legat i topp varje månad, och sedan sälja kopiorna till olika videouthyrare. DN 2/9 1990, s. B6.
-RULLE. (vard.) videofilm. Många föräldrar hyr hellre en videorulle än låter barnen gå på Vår teater. DN 15/2 1985, s. 1.
-SAMTAL~02 l. ~20. samtal via mobiltelefon l. dator o. d. under vilket parterna kommunicerar med hjälp av video; jfr -konferens. AB 24/5 1999, IT s. 12. Skype är en programvara för mjukvarutelefoni som möjliggör kostnadsfria röst- och videosamtal till andra användare. AB 6/2 2013, s. 9.
-SEKVENS. sekvens (se d. o. 1 c) av videofilm; jfr -klipp. DN 25/9 1992, s. B3. På datorskärmen visar han en videosekvens där vi åker omkring i ett virtuellt bostadsområde. NTeknik 1998, nr 50, s. 21.
-SIGNAL. elektrisk signal för överföring av bilder medelst video. PrelRadarteknOrdl. 21 (1951). Vid kopiering till annan video blir resultatet bäst med ren videosignal. ICAKurir. 1992, nr 29–30, s. 16.
-SKIVA. [jfr eng. video disc] (förr) om (rund) plastskiva försedd med beläggning för lagring av rörliga bilder (o. ljud). Bildskivan eller videoskivan är .. lämpad för konsumentmarknader. SvD 10/3 1976, s. 4. Videoskivan .. kommer att lanseras nästa år i Sverige och kosta kring 100 kronor. För 5 000 kronor får man en skivspelare till skivan. DN 27/8 1982, s. 20.
-SPEL. [jfr eng. video game] TV-spel. DI 12/8 1982, s. 12. Företaget medger att ökningen i stort sett kan härledas till videospelen där Play Station fortsätter att sälja mycket bra. NTeknik 1998, nr 45, s. 17.
-TEJP l. -TAPE. [jfr eng. video tape] (numera bl. tillf.) videoband; jfr tejp 2. SvD(A) 8/6 1965, s. 5. Aktuellt-fotografen .. blev natten mot måndagen bestulen på utrustning och videotaper, värda 100 000 kr. SvD 20/9 1983, s. 10.
-TEK. ordnad samling (för utlån) av videogram; jfr -tek 1 (se sp. T 679). SvD 2/2 1979, s. 3. I Luleå och Stockholm pågår .. försök med s k videotek. Videogrammen kommer från TV, Filminstitutet och Utbildningsradion. GbgP 17/1 1983, s. 28.
-TEX. [med avs. på senare leden jfr tele-tex] (förr) om teknik för överföring av text (o. enklare bilder) via telefon- l. TV-nät; jfr tele-tex. Videotex kan ge och ta emot information till och från användaren. Man ringer en databas, ger sitt lösenord, lägger på telefonluren sedan man kommit in på nätet. Sedan sker samtalet via knapptryckning på datorns tangentbord. GbgP 29/1 1984, s. 20.
-VÅLD. i videofilmer förekommande (brutal) våldsskildring; jfr tv-våld. Medan jurister och politiker diskuterar, så fortsätter försäljningen och uthyrningen av videovåld .. Ansvaret läggs som så många gånger förr på föräldrarna, men efter larmsignalen i Studio S igår kväll kan ingen längre säga sig vara ovetande. GbgP 3/12 1980, s. 48. Det finns en rak linje mellan film- och videovåldet och våldet ute i samhället. Det visar otaliga undersökningar. SvD 4/5 1986, s. 6.

 

Spalt V 935 band 37, 2017

Webbansvarig