Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VICE VERSA vi3se2~vær2sa2 l. 1032, adv. Anm. I ä. tid förekommer äv. den latinska ack. sg.-formen vicem versum. Vicem versum skole the icke letteligh oss kunna necka. Gustaf II Adolf 510 (1625).
Ordformer
(ss. första led i ssgr äv. vice-versa l. viceversa)
Etymologi
[jfr d., t., eng. vice versa; av lat. vice versa, omvänt, abl. sg. av vicis, plats (se VICE), o. versus, vänd (se VERS)]
1) för att uttrycka att förhållandet mellan två företeelser betraktas i motsatt riktning: tvärtom l. omvänt. K. M:tz befalning var, att dhet godz som förtullas i Pillou skulle vara frij här i Sverige, och vice versa. RP 3: 73 (1633). Konungerijket och Republiquen Pohlen .. synes i Sweriges wänskap hafwa ett stort interesse och vice versa. Stiernman Riksd. 1369 (1660). Hvad som passar i förmaket passar ju icke i köket och vice versa. Langlet Husm. 25 (1883). I somliga kretsar rödt för de konservativa och blått för de liberala, och i andra vice versa. Vallentin London 276 (1912). Vi hade flera gånger stött på varandra i Neapel, där han vanligtvis brådskande steg ur en kyrka, när jag steg in, eller vice versa. Lagergren Minn. 4: 352 (1925). Ingenting kunde vara naturligare för den som tyckte sig ana hur tiderna bytte synvillor och hur ”i dag” blev ”i går” och vice versa. Söderström Linan 66 (1983).
2) (†) på motsvarande l. likartat sätt, likaså l. likaledes. Till thes höga Nåde, iagh arme man mig befaler, och vice versa thes högtwälborne persohn uthi Gudz Alzmecktiges beskydd. HSH 9: 190 (1640). Brädhandlaren Sörgren instämde vice versa med bryggar Maltholm rörande de 800 kronornas tillämplighet äfven på kransågare med dagspenning. Strindberg NRik. 19 (1882).
Ssg (till 1): VICE VERSA-STÄMNING. (†) stämning från svaranden i ett mål mot den som är kärande, genstämning. FörarbSvLag 8: 202 (1734). På nådårspredikanten Albrech Johan Pisarski anhålles om vice versa-stämning .. för det han mig med skälls och smädeord bemötte, innan jag därigenom förmåddes avgiva magistern en kindpust. 3SAH LXXXI. 2: 15 (1798).

 

Spalt V 870 band 37, 2017

Webbansvarig