Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VESUVIAN ves1ɯvia4n, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[till VESUVIUS, namn på en av fyndorterna]
mineral. om grönt l. gult l. brunt skarnmineral innehållande kalcium (använt ss. prydnads- l. smyckesten), idokras; jfr CYPRIN. LittT 1797, s. 299. Med den vanliga, till slipning icke tjenliga, gröna kalkgranaten öfverensstämmer vesuvian till sin sammansättning. Denna är stundom ren nog att tjena till ädelsten. Lindström Kobell 71 (1862). Vesuvian är ett kiselsyradt salt af företrädesvis kalk och lerjord, som blott föga skiljer sig från ett normalt ortosilikat. Svenonius Stenr. 118 (1887).

 

Spalt V 803 band 37, 2017

Webbansvarig