Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VESPER ves4per, r. l. m.; best. -ern (Afzelius Sag. 6: 148 (1851) osv.) ((†) -eren Isogæus Segersk. 944 (c. 1700)); pl. vesprar.
Ordformer
(vesper c. 1700 osv. westper’n, sg. best. 1851)
Etymologi
[jfr d., t. vesper; av lat. vesper, vespera, afton; jfr gr. ἕσπερος (se HESPERUS), sannol. rotbesläktat med VÄSTER]
om gudstjänst hållen på kvällen (ingående i tidegärden) (jfr AFTONSÅNG 1); äv. om (friare utformad sång)gudstjänst under annan del av dagen (o. i sht i anslutning till högtid l. festlighet); särsk. i uttr. ringa (till) vesper, kalla samman till vesper gm klockringning; förr äv. med huvudsaklig tanke på tidpunkt för sådan gudstjänst. När thet ringde til Vesperen, eller Aftonbönen. Isogæus Segersk. 944 (c. 1700). Hvem har icke följt .. (munkarna), då de samlas i koret för att .. vid skenet av aftonsolens dämpade ljus sjunga vesper? Beckman Påfv. 46 (1880). Så drog vårt samtal ut till dess skuggorna bådade natten. / Ja, vi förlängde med gamman vår målro långt öfver vespern. Wulff Petrarcab. 48 (1905). Den kärva enkelhet i dispositionen, som utmärkt vespern av ålder, och som starkt kontrasterar med mycket av vad som numera utges under detta namn. SDS(A) 1932, nr 147, s. 7. Firandet fortsätter klockan 14 med vesper i Domkyrkan. Det rör sig om en gudstjänst med musik och läsningar. SkånD 23/12 2013, s. A20. — jfr PASSIONS-, SKÖRDE-VESPER.
Ssgr: VESPER-DUK. skyddande duk använd på altare när detta inte används l. vid vesper. Den översta duken skulle vara av fint linne och .. användes endast vid mässan; vid andra gudstjänster begagnades en s. k. vesperduk. Hellerström Liturg. 26 (1932).
-GUDSTJÄNST~02 l. ~20. I likhet med liturgierna vid .. hittills hållna liturgiska vespergudstjenster var äfven liturgien för gårdagens gudstjenst uppgjord på grundvalen af den gammal-lutherska vesperordningen. VL 1892, nr 287, s. 3.
-KLOCKA. klocka (se klocka, sbst. 1 b) för ringning till l. vid vesper. Snellman Tyskl. 98 (1842).
-RINGNING. klockringning till l. vid vesper. Solen gick ned, och vesperringningen lät höra sig rundt omkring från de kristna och kristnade templen. Cavallin o. Lysander 2: 134 (1864).
-SÅNG. vesper (jfr sång 2); äv. om sång (se d. o. 1) under vesper. Om qvällen efter vespersången / styr mot jorden bort ett pilgrimståg. Rydberg Dikt. 1: 158 (1882). Man kunde föreställa sig att nunnorna ännu sutto i sina bänkar i sidorummen, redo att stämma upp sin vespersång. TurÅ 1938, s. 43.

 

Spalt V 800 band 37, 2017

Webbansvarig