Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERST vær4st, r. l. m. (BtFinlH 3: 455 (1559) osv.) ((†) n. Landsm. II. 3: 93 (1887)); best. -en; pl. = (RP 3: 179 (1633) osv.) ((†) -er Teitt Klag. 154 (1556), UrFinlH 571 (1891)).
Ordformer
(verst (w-, -ä-) 1622 osv. virst (w-, -ij-, -th) 15561891. vÿrst (w-, -ü-) 16741747. wieurst 1710. wirsta 1618. worst 17091712. wurst 1633c. 1748. wörst 16151745)
Etymologi
[jfr d., nor. verst, t. werst; av ry. versta; till den rot som äv. föreligger i VERS]
(förr) benämning på äldre ry. längdmått, motsv. (i senare tid) 1066,8 meter, ”rysk mil” (se RYSK, adj.2 a ζ); äv. om äldre fin. längdmått, motsv. 1068,9 meter. Teitt Klag. 154 (1556). Een By, som är 20. wirster .. belägit ifrån Staden (Moskva). Barckhusen Cotossichin 66 (1669). Ifrån Brunitja reeser man ett par Wurst, genom skiön åkermarck. Palmquist ObsRyszl. 16 (1674). Den 6 Februarii blef mig antydt, att jag skulle blifva bortförd från dhen ort, där jag var, och till ett clöster en half würst där ifrån. HH XXI. 1: 173 (1712). Den finska versten var jämnt lika med en tiondedels svensk mil eller 1,0689 km. EkonS 1: 246 (1893). Sovjetunionen har .. på sina nyare kartor låtit versten vika för metern. Globen 1943, s. 35. Först verkar Sorokins berättelse vara en slags parafras på rysk 1800-talslitteratur. Här mäts avstånd i verst, det eldas i ugnar och lodur visar tiden. NorrkpgT 20/5 2013, s. B3.
Ssg: VERST-STOLPE. (förr) jfr stolpe 1 e α o. mil-stolpe. Porthan BrSamt. 276 (1802). Skjutskärran stötte och skakade på den ojämna vägen, medan den långsamt lämnade verststolpe efter verststolpe bakom sig. Hornborg Fort. 192 (1910).

 

Spalt V 791 band 37, 2017

Webbansvarig