Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERSIFIERA vær1sifie4ra, förr äv. VERSIFICERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(versificer- (-fiser-) 17031895. versifier- 1791 osv.)
Etymologi
[jfr d. versificere, t. versificieren, versifizieren, eng. versify, fr. versifier; av lat. versificare, till versus (se VERS) o. -ficare, ssgsform av facere, göra (se FACIT). — Jfr VERSIFIKATION, VERSIFIKATORISK, VERSIFIKATÖR]
(i fackspr.) författa l. skriva l. framställa (ngt) på (rimmad) vers; äv.: överföra ((på prosa behandlat) verk) till vers (jfr POETISERA 2); äv. utan obj.: dikta (se DIKTA, v.1 3 b); särsk. (o. numera i sht) i p. pf. i adjektivisk anv. (jfr RIMMA, v.2 2 c slutet). D:r Gruvius är död ock begrofs uppå en ö wid Plutsko: Det gaf mig lägenhet at versificera. Hermelin BrBarck 38 (1703). Åtskilliga versificerade öfversättningar. Hammarsköld SvVitt. 2: 237 (1819). Rufus Festus Avienus .. skref .. ett versifieradt arbete öfver Medelhafvets, Svarta och Kaspiska hafvens kuster. AntT 5: 191 (1878). De äldsta av dessa (liturgiska) dramer följde ord för ord bibeltexten .. Snart nog började man emellertid versifiera dem, och därmed inkom större frihet i behandlingen. 2NF 19: 133 (1913). En i Salerno-skolans namn utgiven versifierad hälsolära, skriven på latin. Fåhræus LäkH 1: 254 (1944). Det dröjde inte länge, förrän .. (J. H. Kellgren) började tröttna på skyldigheten att versifiera monarkens dramatiska planer. 3SAH LXII. 1: 13 (1951).

 

Spalt V 789 band 37, 2017

Webbansvarig