Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERNISSAGEDAG vær1nisa3ʃ~da2g, vard. äv. -da2, r., best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(fernissage- 1904. vernissage- 1885 osv.)
Etymologi
[efter fr. jour de vernissage (se FERNISSNINGS-DAG), ssg av fr. vernissage, avledn. av vernis (se FERNISSA, sbst.), o. DAG; formen med f- återger sannol. tyskt uttal. — Jfr VERNISSAGE]
om dag då utställande konstnärer samlas för att i förväg visa sina målningar (o. fernissa dem inför hängning); äv. (o. numera bl.): vernissage; jfr FERNISSNINGS-DAG. Strindberg Utop. 190 (1885). Skånska konstnärslagets utställning .. å Malmö museum öppnas .. på söndag .. I går var det fernissagedagen, då de utställande konstnärerna lade sista hand vid sina taflor. SDS 5/11 1904, s. 2. En vanlig vernissagedag kan det komma runt hundra personer till öppningen. YstadAlleh. 1/2 2010, s. A1.

 

Spalt V 779 band 37, 2017

Webbansvarig