Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERDANDIST vær1dandis4t, m.//ig.; -en; -er.
Etymologi
[bildat till Verdandi, namn på politisk studentförening vid Uppsala universitet, av fvn. Verðandi, namn på en av de tre nornorna i fornnordisk mytologi, p. pr. av verða, varda, bli (se VARDA)]
om person som är l. har varit medlem av studentföreningen Verdandi i Uppsala. Lundström Jörgenb. 123 (1895). Tänk på verdandisten Staaff. Är det inte på sitt verdandistiska frisinne han kommit upp i världen? Brand 1906, nr 5, Extranr s. 1. Helt säkert var det så, att många i Lunds dåvarande professorskår helst ville slippa att få den radikale kände verdandisten Charlier in i sin krets. LundagKron. 3: 106 (1955).

 

Spalt V 716 band 37, 2017

Webbansvarig