Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERBALT, adv., se verbal, adj.

 

Spalt V 713 band 37, 2017

Webbansvarig