Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VENTRIKEL väntrik4el, r. l. m.; best. -n; pl. -klar (VetAH 1781, s. 292, osv.) ((†) -kler VetAH 1814, s. 184).
Ordformer
(förr äv. -c-)
Etymologi
[jfr t. ventrikel, eng. ventricle; av lat. ventriculus, dimin. av venter, buk (se VENTRAL)]
(i fackspr.) om hålighet l. hålrum i människo- l. djurkropp. Flere hvarf .. fjällvis liggande blad, midt emellan hvilka Luftblåse-tarmen (hos vissa maneter) är fästad med flere tentakler och röda ventrikler, samt långa cilierade klängtrådar. VetAH 1814, s. 184. Ventrikel .. (dvs.) säckliknande hålighet i t. ex. hjärta. Lindskog o. Zetterberg (1981). — särsk.
a) magsäck. Vid magens öppnande fanns ventrikeln tom. TLäk. 1832, s. 11. Byggnaden af foglarnes mage beskrefs .. Ventrikeln har ytterst circulära muskeltrådar. Sundevall ÅrsbVetA 184042, s. 163. Först Röntgenkameran har kunnat avslöja att dessa återkommande egenheter (vid magsår) .. har sin närmaste orsak i en sorts små stigmata i ventrikel eller tolvfingertarm. Holmberg Leopold 1: 192 (1953).
b) hjärtkammare. VetAH 1781, s. 292. (Sammandragnings)Impulsen fångas upp i den s k atrioventrikulärknutan, så benämnd därför att den ligger mitt emellan förmak (atrium) och kammare (ventrikel). PatFass 199091, s. 39.
c) hjärnventrikel; jfr HJÄRN-KAMMARE. VetAH 1796, s. 26. Hjärnvätskan bildas kontinuerligt i de fyra hålrum, ventriklar, som finns i storhjärnan och hjärnstammen. VLäkarb. 368 (1982). — jfr HJÄRN-, SIDO-VENTRIKEL.
d) (†) = STRUPHUVUDS-VENTRIKEL. Thorell Zool. 1: 248 (1860). Omedelbart ofvanom röstbanden utvidgar sig struphufvudet åt båda sidorna till ett par snedt uppåtgående, ficklika hvalf, de s. k. ventriklarna. Noreen VS 1: 352 (1905).
Ssgr (i allm. till a; i fackspr.): VENTRIKEL-CANCER. cancer i magsäcken; jfr -kräfta. SvLäkT 1935, s. 1169.
(b) -FLIMMER. rubbning av hjärtrytmen som innebär mycket snabb aktivitet i hjärtats kammare, kammarflimmer. Abnorma hjärtrytmer .. innebära alltid en potentiell risk för akut ventrikelflimmer och mors subita. SvLäkT 1955, s. 1224.
-INNEHÅLL~102, äv. ~200. maginnehåll; jfr magsäcks-innehåll. Vid ileus och peritonit är det .. lämpligt att före narkosen magskölja pat. för att skydda honom för uppkräkning af större mängder infektiöst ventrikelinnehåll under narkosen. LbKir. 1: 434 (1920).
-KRÄFTA. (†) ventrikelcancer. Vid ventrikelkräftan uppträder vanligen snart s. k. kakexi (dvs. utmärgling), men diagnosen hör ofta till läkarens svåraste uppgifter. 2NF 17: 518 (1912). Lindskog o. Zetterberg (1981).
-SLEMHINNA~020. magslemhinna. Magsåret läker sig medelst ärr i ventrikelslemhinnan. 2NF 17: 518 (1912).
(c) -SYSTEM. SvLäkT 1935, s. 663. Ventrikelsystem (dvs.) hjärnans inre hålrumssystem som består av de två sidoventriklarna samt 3.e och 4.e ventriklarna. Lindskog (1997).

 

Spalt V 707 band 37, 2017

Webbansvarig