Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VENERABEL ven1era4bel, adj. -ble, -bla; -blare; adv. -T.
Ordformer
(venerabel 1633 osv. venerable 1672c. 1753)
Etymologi
[jfr fr. vénérable; av lat. venerabilis, av venerari (se VENERERA)]
(numera bl. tillf.) vördnadsvärd, aktningsvärd; respektabel. Vår unge drottnings persohn moste holles venerabel, och därjempte af eder därhen sijs, att regeringen och des krafft blifver oförkränckt. AOxenstierna 9: 246 (1633). Venerable ålder. Stiernman Com. 3: 1051 (1672). En myndig Physionomie uti en venerable peruk. Dalin Vitt. 5: 287 (c. 1753). Nu kommer jag .. framtågandes med den venerablaste Antiquitet, som ur Svensk Jord hämtas kan. BrinkmArch. 2: 376 (1810).

 

Spalt V 696 band 37, 2017

Webbansvarig