Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VELAMSROT ve3lams~rω2t, förr äv. VELANDSROT, r. l. f.
Ordformer
(velams- (w-) 1755 osv. velands- (w-, -z-) 16591746. weland- 1755)
Etymologi
[jfr sv. dial. velamsrot; jfr d. velandsrod, nyisl. vélandsrót; förleden är sannol. folklig ombildning av VALERIANA, senare leden är ROT, sbst.1 — Jfr VERNINGSÖRT]
1) om individ l. art av växtsläktet Valeriana Lin., valeriana, vänderot. Franckenius Spec. D 3 d (1659).
2) (†) valeriana (se d. o. 2). Præservativ för Boskaps Siukan .. : Tag Ohrsten 8 Lod. Spitzglas 6 Lod .. Welandzrot 3 Lod. Salander Gårdzf. 51 (1727). Krook Handköpsben. 152 (1951).

 

Spalt V 681 band 37, 2017

Webbansvarig