Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEJDE väj3de2, förr äv. VEJD, r. l. m. (PH 5: 3568 (1753) osv.) ((†) n. PT 1758, nr 41, s. 4, Östergren (1967)); best. -en.
Ordformer
(vede (w-) 1659 (: fergewede), 1893. vejd (w-, -ei-, -eij-, -dh) 1646 (: weidaska)1935. vejde (w-, -ei-, -eij-, -ey-, -äi-, -äj-) 1720 osv. waid (-y-) 1720, 19271931. wajde (-i-, -ij-) 17561843. weed 1758. weit (-dtt, -th) 15461686. wid- i ssg 1669 (: widaska). wäde 1671)
Etymologi
[jfr d. vajd; av t. weid, av fht. weit, motsv. mlt. wēt, mnl. weet, wede (nl. weede), feng. wād (eng. woad); sannol. besläktat med lat. vitrum, glas (se VITRIN)]
om (den till familjen korsblommiga växter hörande) örten Isatis tinctoria Lin. (jfr FÄRG-GRÄS b, FÄRG-VEJDE, LÄTT-GRÄS d); äv. om blått färgämne utvunnet ur blad från denna växt, särsk. ss. handelsvara (jfr PASTELL, sbst.1). SjötågR 1546. Plantering af färge-örter går lyckligen för sig i Skåne, såsom Krapp til den röda färgen: Weide til den blå. Oelreich 751 (1756). Weiden ger .. både mindre quantitet och sämre eller orenare indigo än Indigoferæ. Åkerman KemTech. 2: 359 (1832). Weide äro vanligen de genom torkning, sönderstampning och jäsning beredda bladen av Isatis tinctoria. Almström Handelsv. 349 (1845). Ylletrådarna, som fått sin röda färg av krapprot, den gula av mjölon och den blå av vejde, snärjdes in i bottenväven. Expressen 5/1 1992, s. 4.
Ssgr (utom i -planta numera i sht om ä. förh.): A (†): VEJD-ASKA, se B.
B: VEJDE-ASKA. (vejd- 16461822. vejde- 1885) (†) pottaska av vindrägg (o. ekaska) bl. a. använd vid färgning med vejde. Han hafver vidh pass etthundradhe några tunnor gemeen aska och några tunnor weidaska tillverkat. OxBr. 11: 329 (1646). Schulthess (1885).
-BLÅTT. blått färgämne som utvinns ur vejde. Veide-blått på kläden. VetAH 1759, s. 16.
-BOLL. om (vid färgning använd) boll av hoprullade (torkade o. krossade) blad av vejde. Åkerman KemTechn. 2: 360 (1832). Till en kyp om 2000 kannor sättes .. 150 .. (skålpund) veidebollar. Almström KemTekn. 2: 449 (1845).
-KVARN. jfr kvarn 2. Linné Vg. 127 (1747). För beredningen av vejde .. inrättades en vejdekvarn. Kjellberg Ull 440 (1943).
-KYP. om lösning för färgning med vejde; jfr kyp 2 o. blå-kyp 2. PH 6: 4200 (1756). Weidekyp .. användes förnämligast till färgning af kardull och kläde. Liedbeck KemTekn. 798 (1867).
-PLANTA. (fullt br.) jfr planta, sbst.1 2. Berzelius Kemi 5: 809 (1828). Man (kan) så väl genom jäsning som med varmt luftfritt vatten utdraga indigo ur friska eller torkade bladen af weideplantan. Åkerman KemTechn. 2: 359 (1832).

 

Spalt V 669 band 37, 2017

Webbansvarig