Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEITSDANS, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(vits- 18161847. veits- (-z-) 18281916)
Etymologi
[av t. St. Veitstanz, ssg av namnet på St. Veit o. tanz, dans (se DANS)]
(†) danssjuka (se d. o. 1, 2); jfr DANS 8 b, SANKT, adj. 1 u, TARANTISM. Pontin AnvLäkem. 229 (1816). Taranteln .. är namnkunnig derför, att hans bett skall förorsaka .. Veitsdans, hvilken endast kan botas med musik. Hartman Naturk. 263 (1836). SFS 1863, nr 32, s. 4 (om djursjukdom). Vägarne fyldes stundom af sjungande processioner, af botgörare som gisslade sig, vallfärdande pilgrimer, af i vild veitsdans yrande skaror. Nu 1875, s. 232. Auerbach (1916).

 

Spalt V 669 band 37, 2017

Webbansvarig