Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEHIKEL vehik4el (vehi´ck’l Dalin (1855)), r. l. m. (Björkman (1889) osv.) ((†) n. LittT 1795, s. 364, Östergren (1967)); best. vehikeln (WoJ (1891) osv.) ((†) vehiklen LoW (1911)); pl. vehiklar (Kullberg Domaren 204 (1842) osv.) ((†) = WoJ (1891), Östergren (1967); vehikler Ehrenheim Phys. 1: 87 (1822), Östergren (1967)). Anm. I ä. tid förekommer det rent latinska vehiculum (med latinsk böjning). 2BorgP 3: 262 (1727). Wernstedt (1935).
Ordformer
(förr äv. -c-, -ck-)
Etymologi
[jfr d., t. vehikel, eng. vehicle, fr. véhicule; av lat. vehiculum, fordon, vagn, till vehere, bära, forsla; till den rot som äv. föreligger i VÄGA. — Jfr INVEHERA, KONVEX, VAGN, VEHEMENT, VEKTOR, VELIT, VETTURIN, VOITYR]
om (hjälp)medel l. medium (se d. o. 2) för att föra l. transportera (fram l. vidare) l. förmedla ngt (l. ngn), bärare l. förmedlare l. budbärare; äv. dels närmande sig bet.: redskap l. verktyg, dels (o. numera i sht) speciellare, om fortskaffningsmedel (se c). LittT 1795, s. 364. (Vattnet i springkällor) är .. ett .. vehikel af jordens temperatur. VetAH 1809, s. 207. Verskonst: Poesiens yttre framställningsmedel eller vanliga vehikel. SvLitTidn. 1817, sp. 236. (Nerverna) anses .. dels såsom ledare för de yttre sinnesorganens affectioner .. dels såsom vehikler för viljan. Snellman ElCurs 1: 18 (1837). Den pharmaceutiska bildningens .. stora vigt såsom vehikel för ett .. säkert utöfvande af läkarekonsten. Frey 1841, s. 280. Som vehikel för smittan antar förf luft, föda (m. m.). Hygiea 1882, s. 418. Antonio ville till varje pris ha Giacomo Leopardi till vehikel för sin egen berömmelse. Wulff Leopardi 247 (1913). De olika vehiklar som växten betjänar sig av vid sin spridning. VetenskIDag 494 (1940). — särsk.
a) farm. om medel som fungerar ss. bindemedel för l. bärare av aktiv substans i läkemedel (o. underlättar intaget l. upptaget av denna); jfr EMULSION. De fattigare intaga .. (fiskleveroljan) vanligast med varm dricka, såsom det bästa vehikel. 2GbgVSH 4: 20 (1821). Vehikel .. (dvs.) inom farmakologi konsistensgivande men medicinskt verkningslös beståndsdel i en läkemedelsberedning, t. ex. fett i salva. NE (1996).
b) (numera bl. i skildring av ä. förh.) om kanal för informations- l. åsiktsspridning, ss. tidskrift l. text o. d.; förr äv. om följebrev till officiell handling. Dess ringa pris; dess lätthet att framtränga till alla folk-klasser; dess korthet .. (m. m.) göra ett dagblad till det lättaste vehikel för upplysningen. 2SAH 2: 117 (1798). Jag tviflar .. på huruvida det kan vara rätt att du i ett så förgängligt vehikel som en Tidning nedlägger krafter som annorlunda kunde användas. Tegnér Brev 7: 18 (1833). Voltaires fel .. blef att .. grumla sina framställningars artistiska renhet genom att göra sin dramatik .. till populärt vehikel för utbredandet af vissa politiska .. åsigter. Atterbom PoesH 4: 195 (1848). Inlagan åtföljdes av statsrådet Gripenbergs vehikel, innehållande begäran om skyndsam behandling. AB 2/3 1918, s. 6.
c) fortskaffningsmedel l. fordon. Den skakande skjutskärran .. det enda vehikel, som stod att få på de Svenska gästgifvaregårdarna. Thomée IllSv. 37 (1866). Det är förbränningsmotorns differentiering som nyskapat vehikeln till lands och på vattnet. Frosterus Jord. 163 (1930). En vehikel som hjälper folk med lite skruttiga ben att ändå ta sig fram och ut, nämligen rullatorn. DN 23/11 2002, Allm. s. 17.

 

Spalt V 668 band 37, 2017

Webbansvarig