Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEGETABIL veg1etabi4l, adj.; adv. -T.; förr äv. VEGETABEL, adj.; -bla; adv. -T.
Ordformer
(-bel 17611815 (i vers). -bil 1834 osv.)
Etymologi
[jfr d., t. vegetabil, fr. vegetable; av senlat. vegetabilis, levande, livgivande, till lat. vegetare (se VEGETERA)]
(utom i ssgn VEGETABIL-OLJA numera bl. tillf.) vegetabilisk. Emedan den vegetabla fetman .. är mindre varaktig, än den blandade, och den animaliska mindre, än den vegetabla, så är den blandade .. bättre, än alla de andra. Wallerius Åkerbr. 257 (1761). (Kunskapens) föremål och innehåll är det Natursystem, som vi kalla vår Verld; med sina trenne riken: det minerala, vegetabila och animala. Atterbom Siare 1: 60 (1841). Kaffesump .. läggs på komposthög på sommaren blandad med vegetabilt avfall. SmålP 9/3 1976, s. 5.
Ssg: VEGETABIL-OLJA. (fullt br.) motsatt dels: animalisk olja, dels: mineralolja. Af växternas frukter och rötter har människan vetat att .. framställa .. de, på grund af sin härkomst från växtriket, med ett gemensamt namn benämnda vegetabiloljorna. 2UB 4: 543 (1899).

 

Spalt V 659 band 37, 2017

Webbansvarig