Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VEDUTA vedɯ4ta, äv. 032, r.; best. -an; pl. -or; äv. VEDUT vedɯ4t, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(vedut 1913 osv. veduta 1867 (: vedutamålarne) osv.)
Etymologi
[jfr t. vedute; av it. veduta, utsikt, vy, p. pf. (f. sg.) till vedere, se, av lat. videre (se VETA, v.1)]
konstvet. om verklighetstrogen avbildning (målning l. teckning) av landskap l. stad; särsk. om sådan avbildning uppfattad ss. genre (o. med blomstringsperiod under 1700-talet). Landskapet får ej vara en slafvisk kopia af en bestämd lokalitet, såsom fallet är med vedutan. Upmark Lübke 767 (1872). (Sevenbom) har sitt största intresse som representanten i vårt land för en för sin tid typisk konstart: veduten och det dekorativa landskapet samt såsom grundläggare af en inhemsk landskapskonst. SErikÅb. 1913, s. 19. Det (är) i nästan lika hög grad både människorna och byggnaderna, vilka leva i .. (den it. konstnären Guardis) veduter. Lindblom Rokokon 93 (1929). Venetianska mästerverk är .. en missvisande titel (på utställningen), snarare handlar det om 1700-talets stapelvara: venetianska vedutor och pittoreska landskap. SvD 28/7 2011, Kultur s. 7.
Ssgr (konstvet.): A (†): VEDUT-MÅLARE, -MÅLERI, se B.
B: VEDUTA-MÅLARE. (vedut- 1929. veduta- 1867 osv.) jfr målare, sbst.2 3. Det gällde icke mer att begagna landskapet som ett slags symbolisk teckenskrift för vissa förutfattade känslor, ej heller att porträttera det, som vedutamålarne gjort. Estlander KonstH 355 (1867).
-MÅLERI. (vedut- 1929. veduta- 1913 osv.) särsk. ss. konstart l. genre. SErikÅb. 1913, s. 1. Samtidigt med att sextonhundratalets romantiska naturskildring .. (i Italien) lever över till rokokotiden .. framväxer det exakta vedutmåleriet. Lindblom Rokokon 91 (1929).
-MÅLNING. särsk. konkret(are). De landskaps- eller vedutamålningar, som utfördes i Sverige före 1700-talets midt, voro allesamman af mer eller mindre tillfällig art. SErikÅb. 1913, s. 1. Canaletto har skickligt återgivit atmosfären i sina vedutamålningar från Venedig. BraBöckLex. 4: 135 (1975).

 

Spalt V 658 band 37, 2017

Webbansvarig