Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VECKLING, sbst., se veckla, v.

 

Spalt V 614 band 37, 2014

Webbansvarig