Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VEBB veb4, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[elliptiskt för VEBBSPANT]
skeppsb. på långskepps gående spant: förstärkande tvärbalk; jfr STAGNINGS-SPANT, VEBBSPANT. Tvärskeppsskottet, stagat av sina profiler och vebbar, stöter mot långskeppsskotten. TT 1941, Skeppsb. s. 1. Slagsektionen, bestående av slagplåt, longitudinaler och vebbar, reses. TT 1948, s. 517.

 

Spalt V 598 band 37, 2014

Webbansvarig