Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VDN- vedeän3~, ssgsförled.
Ordformer
(VDN, äv. vdn)
Etymologi
[till organisationsnamnet VDN, förkortning för VARUDEKLARATIONS-NÄMND(EN)]
ss. förled i ssgr: som avser (auktoriserad) varudeklaration; äv. i oeg. l. utvidgad anv., i fråga om tillhandahållna tjänster.
Ssgr: VDN-DEKLARATION. (auktoriserad) varudeklaration (l. motsv. i fråga om tjänster). Givetvis pratar vi om tvättmärkning och VDN-deklaration på textilplagg. SDS 1/10 1965, s. 12.
-MÄRKNING. (märkning med) VDN-deklaration. Den nya VDN-märkningen av grafik .. har redan rönt kritik. SDS 28/2 1980, s. 25.
-MÄRKT, p. adj. märkt l. försedd med VDN-deklaration. Krav på VDN-märkta läkare. SvD 5/11 1992, s. 11.

 

Spalt V 595 band 37, 2014

Webbansvarig