Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAXA vak3sa2, v., förr äv. VÄXA, v. -ade ((†) p. pf. växt Messenius Dram. 229 (c. 1630), SvVapSSkr. 1951, s. 20 (c. 1697)). vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (numera bl. tillf., SvPomolFÅ 1920, s. 165, osv.).
Ordformer
(vax- (w-, -ks-, -xs-) 1566 osv. väx- (w-, -e-, -gx-) 15461765)
Etymologi
[fsv. växa; jfr fvn., nyisl. vexa, fd., ä. d. vækse (d. vokse), t. wächsen; avledn. av VAX; i nysv. ersatt av nybildningen vaxa; jfr mlt. wassen, ä. t. wachsen; med avs. på formutvecklingen jfr motsv. förh. hos t. ex. LASSA : LÄSSA, SÅLLA : SÄLLA, v.2]
behandla (ngt) med vax, smörja in (ngt) l. täcka (ngts yta) med vax; särsk. dels med avs. på tråd l. tyg l. läder o. d. (i fråga om impregnering l. styvning), dels ss. metod för hårborttagning; i p. pf. särsk. i adjektivisk anv.: försedd med vaxbeläggning. Vaxad tandtråd. Hon vaxade bilen för hand. Vaxa benen, bröstet. Jth är giffuith w N herr screddare Til wexa tråedt meth Wax – 3 m(ar)ch(e)r. GripshR 154647. Kiöpt ett pahr stöfflar åth migh aff waxat läder för 4 Rix:d. caroliner. KKD 10: 13 (1707). Så införa vi .. mellan .. (framtänderna) vaxadt silke. Silket köper man i hvarje snörmakeriaffär och vaxar det sedan själf. Lenhardtson Tandl. 57 (1897). Golfvet bestod af vaxade bräder. Grebst 1År 186 (1912). Han vaxade sina mustascher, så att de glänste. Sommarström Thackeray FåfM 2: 236 (1917). Vaxat papper. TNCPubl. 66: 257 (1977). Vaxa: .. hårstrået rycks upp helt och hållet. Femina 2003, nr 11, s. 203. — jfr IN-VAXA.

 

Spalt V 594 band 37, 2014

Webbansvarig