Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARSLA var3sla2, äv. va3rsla2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[motsv. d., nor. varsle; till VARSEL]
1) motsv. VARSEL 1: bringa varsel l. förebåda; äv. utan (mera framträdande) tanke på ngt framtida, betecknande att ngt visar l. avslöjar ngt l. vittnar l. skvallrar (se SKVALLRA, v. 2 b) om ngt; ofta med uttr. angivande det som varslet avser, dels med prep.-uttr. inlett av om (förr äv. för), dels med obj., särsk. i sådana uttr. som varsla gott l. ont; äv. med indirekt obj. — jfr ILLA-, OFÄRDS-, OLYCKS-VARSLANDE. Onda drömmar hafva varslat både Jorunn och Kåre. Lönnberg Ragnf. 46 (1873). Eneas (bekänner) för henne sin kärlek .. själfva naturen varslar ofärd af denna kärlek. Rydberg KultFörel. 1: 300 (1880). Den ståtliga albatrossen anses som en fågel, som varslar godt. PT 1896, nr 194, s. 3. NDA 1913, nr 263, s. 1 (: ondt). Det finns ingenting som varslar om människan här, det finns bara hav och rymd, nakna klippor och flammande sol. SvD(A) 20/7 1929, s. 6. Alla tecken varslade tydligt för den första järnnatten. LoJohansson Stat. 2: 83 (1937). Åren före sjukdomsdebuten kan man ibland se vissa varslande symtom. LäkT 1996, s. 208.
2) (numera mindre br.) skönja, varsna, lägga märke till; äv.: få varsel om; ngn gg närmande sig bet.: ana; i sht förr äv. i pass. närmande sig dep. ”Allt är .. förloradt”, deklamerade baronen och varslade det värsta. VL 7/3 1893, s. 2. Ofvan i hvalfvet varslades i det brustna murbruket röda streck som af gisselslag på människohud. Heidenstam Karol. 2: 352 (1898). Sedan några dagar har jag varslat Dig, väntat Dig. Strindberg Brev 14: 149 (1901). Redan i dag .. torde det .. komma att varslas i vad mån landets jordbrukare kunna räkna på den solidaritet (osv.). SvD(A) 26/2 1930, s. 4. Östergren (1966).
3) motsv. VARSEL 2: förvarna l. rapportera om (ngt framtida); ngn gg äv.: (förut)spå; äv. dels utan direkt obj., dels med indirekt obj., dels med direkt obj. ersatt av prep.-uttr. inlett av prep. om. Högberg Vred. 3: 357 (1906). Statsrådet varslar ny bokutredning. SvD(B) 1947, nr 318, s. 10. Vi får följa väderleksrapporterna och sticka ut så fort de varslar nederbörd. Stensdotter ArnesKiosk 222 (2004). Chefläkarna (har inte) varslat landstingsledningen om att patientsäkerheten skulle vara i fara. LäkT 2005, s. 2925. — särsk. motsv. VARSEL 2 a: förvarna motpart på arbetsmarknaden (om strejk l. uppsägning o. d.). Sedan förhandlingarna .. strandat har personalen, organiserad i Svenska transportarbetareförbundet, varslat om konflikt från den 18 mars. NTid 7/3 1938, s. 8. Arendal varslade femhundra man och dödshotet över Uddevalla och Kockums växte. Karnstedt Gnistsk. 87 (1990). — jfr STREJK-VARSLA.

 

Spalt V 461 band 37, 2014

Webbansvarig