Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARSKO va3rskω2, v. -skor, -skodde, -skott, -skodd, förr äv. VARSKUVA, v. -ade. vbalsbst. -ENDE, -ING (†, BtFinlH 3: 39 (1534), G1R 10: 58 (1535)), -NING (†, G1R 9: 122 (1534), Roswall Skeppsm. 1: 20 (1803)).
Ordformer
(varsko (w-, -aa-, -ah-) 1738 osv. varskuw- (w-, -w-, -ff-, -ffw-) i avledn. 1534 (: warskuwingh)1535 (: varskwffwing). warskowent, p. pf. 1536. warskugar, pr. 1708)
Etymologi
[motsv. d. varsko, nor. varsku; av lt. warscho(u)en (l. mlt. warschuwen); ssg av VAR, adj., o. SKUVA, v.2]
varna (ngn); äv. allmännare, närmande sig bet.: underrätta l. meddela (ngn); ofta med bestämning angivande det ngn underrättas om, dels (o. numera nästan bl.) med prep.-uttr. inlett av om (förr äv. för), dels med obj. (se särsk. a); äv. utan indirekt personobj. The .. göre oss huarken någen redelig warskuffning eller forwaring. G1R 9: 122 (1534). Jag warskugar eder allenast af en saak, som är at hafwa mig hellre til wän, än til owän. Österling Ter. 3: 337 (1708). Då måste ni varsko så att jag hinner ta hem boken. Strindberg Brev 2: 97 (1879). (Hemmen) borde ständigt hafva visshet om, huru deras barns utveckling fortgår .. för att i tid kunna varskos för sjukliga afvikelser. LärovKomBet. 188485, III. 2: 519. Vid vägöfvergångar .. har det gällt att genom vid korsningsplatsen anbragta lämpliga ringverk varsko vägfarande för ett ankommande tåg. SJ 2: 535 (1906). Hon varskodde Sally om att en kaffebricka skulle vara tillreds och vänta. Spong Sjövinkel 191 (1949). Vinsten på försäljningen hade han .. skickat utomlands, utan att varsko myndigheterna – därav valutabrottet. SDS 15/11 2009, s. 8. — särsk.
a) med direkt sakobj. (i sht inf.-uttr. l. att-sats); jfr b. Varskodd att icke lita på föreskrifter meddelade utom Rådet, förmådde detta Drottningen, att (osv.). Crusenstolpe Tess. 5: 322 (1849). Plötsligt varskor Mavambo sin herre, att en väldig elefant står dold bland stammar och snår. Hedin Pol 2: 212 (1911). Nu sätter du igång, och håller på tills jag varskor annat, men akta dig kanin, för att maska. Wallander KnäppKanin 218 (1984). — särsk. (†) närmande sig l. övergående i bet.: (på håll) se l. få syn på l. varsebli l. upptäcka (ngt). Jag kom på vägen vid Kolarnäset, då jag varskodde nalle, som kom på två ben emot mej och brummade. Blanche Engelbr. 3 (1846). (Glaciären) var betäckt med ett tjockt snötäcke. Detta dolde dock ibland längdsprickor, som vi varskodde med stafvarna. Hedin GmAs. 1: 281 (1898). Från omgifningarna kan man .. på en gång varsko Storkyro gamla och nya samt Lillkyro och Laihela kyrkor. Ramsay VägvFinl. 314 (1905).
b) sjöt. i sht om utkik o. d.: rapportera l. meddela (ngt); ngn gg utan sakobj.; förr äv.: ge roderkommando. Serenius I 3 a (1734). För desto mera säkerhet bör alltid finnas godt befäl, som vid roret varskor, det är: med uppmärksamhet tillkännagifver, huru det skall handteras. Roswall Skeppsm. 1: 20 (1803). Gudmar .. befallde Sven .. (att) hålla utkik och varsko om något vigtigt åter skulle dyka upp. Carlén Köpm. 2: 411 (1860). Vakten i utkiken varskodde ett skepp på ingående. Koch AntHav. 27 (1907, 1918); möjl. till a slutet.
c) i oeg. l. bildl. anv., med sakligt subj. Naturen har .. liksom sjelf varskodt Hästarne därmed, at Häst-stynget altid anländer sjungande. VetAH 1786, s. 145. Fackelskenet öfver Erripos’ flöden far långt bort och varskor vakten på Messapion. Risberg Aisch. 12 (1890). Man (har) under många år arbetat på att finna en anordning, som varskor så fort eld uppstår. Dædalus 1939, s. 102.

 

Spalt V 460 band 37, 2014

Webbansvarig