Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARSK var4sk, förr äv. VARSKER, adj. -are. adv. VARSKT.
Ordformer
(varsk 1893 osv. warskär 1683)
Etymologi
[fsv. varsker; jfr sv. dial. varsker, ä. d. varsk; till VAR, adj.]
uppmärksam, vaksam, försiktig; särsk. (o. numera nästan bl. jäg.) om djur. War .. ärbar och warskär uti tin handel. Hermelin DuFour D 7 b (1683). Storspofven är en varsk fågel. Knöppel SvRidd. 45 (1912). Att .. (i kyla o. snö) försöka överlista en varsk tjädertupp ställer ytterligare krav på jägaren. GbgP 8/1 1984, s. 8.

 

Spalt V 460 band 37, 2014

Webbansvarig