Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARPA var3pa2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.), -ERSKA (se avledn.).
Ordformer
(varp- (w-) 1665 osv. wärp- 17381755)
Etymologi
[fsv. varpa; jfr d. varpe, nor., nyisl. varpa, mlt. warpen, werpen, eng. warp; avledn. av VARP, sbst.1 — Jfr VARPA, sbst.2]
vävn. låta (varptråd) löpa runt o. lindas upp (på en varpa (se VARPA, sbst.2)); äv.: inför vävning arrangera (varp) (se VARP, sbst.1) på vävstol, särsk. i uttr. varpa en väv, sätta upp (se sätta upp 9 a) väv; jfr REVA, v.5 2, RÄNNA, v. 3 a, UPP-RÄNNA 2. Serenius Ooo 1 b (1734). Garn til kjätting eller upränning sättes på krona, bobinas, warpas och skjäres til kjätting. Rothof 124 (1762). Den 27:de varpade jag en väf som grefvinnan ville roa sig med att väfva uti en liten väfstol. Rydström Armf. 133 (1814). Från bobinerna varpas .. ränningen på varporna. Sundén AllmogelVg. 61 (1903). Jag har varpat 1 170 trådar, jag har förskedat, solvat, skedat och dragit på. Nästan sex meter gardintyg skall det bli. GbgP 5/11 2007, s. 34.
Särsk. förb. (†): VARPA UPP, äv. OPP. (†) anbringa (varptråd) på vävstol inför vävning. Warpa intet mehr upp, än du kannt wäfwa neder. Grubb 846 (1665). Granlund Ordspr. (c. 1880).
Avledn.: VARPARE, m.//ig. (mans)person som (yrkesmässigt) varpar l. övervakar varpning (ss. led i industriell process). Risingh KiöpH 91 (1669). Varpare. Gör i ordning varp till väv .. drar garn från rullar uppsatta i ställning till roterande bom eller trumma, lagar trådbrott. NordYrkesklassif. 112 (1978).
VARPERSKA, f. (förr) kvinnlig varpare. Nyrén KlädFabr. 119 (1783). (Varpningen) utföres sålunda, att garnet .. öfverföres från spinnbobinerna till större s. k. varpbobiner, från hvilka det derpå medelst s. k. varpmaskiner af ”varperskor” upprullas på varpbommar. Key-Åberg TextilNorrk. 22 (1896).

 

Spalt V 452 band 37, 2014

Webbansvarig