Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARP var4p, sbst.3, n. (Rosenfeldt Tourville 49 (1698) osv.) ((†) r. l. f. 3SthmTb. 4: 42 (1601), SkrGbgJub. 19: 200 (1923)); best. -et; pl. = (Frick o. Trolle 217 (1872) osv.) ((†) -ar Linné Bref I. 6: 348 (1755); -er, möjl. äv. att hänföra till sg. varpa, Hallenberg Hist. 4: 545 (1794)); förr äv. VARPA, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or (Svart G1 63 (1561), Celsius G1 1: 147 (1746)), möjl. äv. -er (se ovan).
Ordformer
(varp (hw-, w-) 1698 osv. varpa (hw-, w-) 1538 (: warpotråtz)1824, 1980. varpe- i ssgr 1562 (: varpelod)1682 (: Warpetrosz). warpe 1597. warper, pl. 1616. werpa 1637. wärpa c. 16351749)
Etymologi
[jfr d., nor. varp, eng. warp; avledn. av (l. åtm. samhörigt med) VARPA, v.4, l. lån från lt. warp, varpankare]
1) sjöt. tåg l. tross som förs ut från fartyg för varpning (se VARPA, v.4) av detta; äv. allmännare: tåg l. tross som förs ut för ankring l. förtöjning l. bogsering; särsk. i uttr. föra ut varp (jfr FÖRA UT 2). (Fartygets befälhavare lät) medh alle macht föra vth warpor, achtandes trådza sigh in till en holma, then ther lågh högt vnder wädret. Svart G1 63 (1561). Han wille .. med warpor låta draga sig up til en holma. Celsius G1 1: 147 (1746). Medelst utförda varp eller bogsering svänges fartyget. Pettersson Nav. 92 (1853). De båda fregatterna ankrade samtidigt och lågo snart för sina varp klara att beskjuta vägen till fästningsverken. VFl. 1911, s. 139. De första skjutningarna skulle ske stillaliggande mot ballongmål, och varp utfördes för att kunna hålla korvetten i lämpligt skjutläge. Hägg Örl. 90 (1943). jfr LAND-, LYCK-, SPRING-VARP.
2) fisk. om var o. en av de två trossar l. vajrar med vilka fiskredskap (ss. sköt l. not l. trål) dras (av människor l. hästar l. fartyg o. d.); trålvajer l. trålvarp. (Fiskarna) hade .. stora tråssar .. thär medh the drogo then store nooten medh ryggen, Sex, otte och stundom flere paar på hvar warpan. SvKulturb. 9–10: 257 (1651). ”Varpen” .. (kallas) vejerlinan, varmed trålen drages av båten. SkrGbgJub. 19: 200 (1923).
3) (†) spunnet drev (se d. o. 8). Witt Skeppsb. 227 (1863). I och för tätning af fartygskroppen måste denna med omsorg drifvas, d. v. s. att i nåten väl inpressas dref .. Innan drefvet kan inslås, spinnes det till varp. 2UB 9: 593 (1906).
Ssgr, se varpa, v.4 ssgr.

 

Spalt V 449 band 37, 2014

Webbansvarig