Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARNAGEL va3r~na2gel, r. l. m. l. f. (G1R 11: 95 (1536) osv.) ((†) n. Weste (1807), Nilsson HistFärs 255 (1940)); best. (†) -nagelen (VDAkt. 1792, nr 469), -nageln (Ekeblad Bref 1: 109 (1652; rättat efter hskr.), WoH (1904)); pl. (†) = (Ossiannilsson Hav. 120 (1910)), -naglar (LPetri Kyrkiost. 85 b (1566), Vexiöbl. 1825, nr 38, s. 3), -nagler (OPetri Kr. 114 (c. 1540)).
Ordformer
(varnagel (hw-, w-, -aar-, -ahr-, -gh-, -i-, -ll) 1530 osv. varnagle (w-) 15401544. wardnagler, pl. c. 1540. warnaglar (-gh-), pl. 16281825. wårdnagel (-gh-) 15551561. wårdnagla, oblik form 1571. wårdnaglar, pl. 1566)
Etymologi
[fsv. varnaghle; jfr fvn. varnagli, varning, äv. knap, nor. nn. varnagle, varning, nor. dial. varnagle, äv.: sprint, knap; ssg av den stam som föreligger i VÄRJA, v. (sedermera anslutet till VARA, v.4), o. NAGEL, sbst.2; former med -d- sannol. uppkomna gm anslutning till VÅRD]
varning; äv.: varnande exempel; i sht förr äv.: varnande erinran l. påminnelse; särsk. (o. numera i sht, ålderdomligt l. skämts.) i sådana uttr. som (androm) till varnagel. Schück VittA 1: 113 (i handl. fr. c. 1530). Hade siig en hoop Tysker forbundet .. acktendis ath forraske och forråde oss Stockholms slott i frå, Och .. ath wor fogte Germund Swenson fiick ther en warnagel vtaff. G1R 11: 95 (1536). Moste man .. granneligen achta thesze Conditioner och warnaghlar. Paulinus Gothus MonPac. 331 (1628). (Har) någor blifwit funnen med förräderi, mord, eller at han welat uphisza andra til myteri, då må Befälhafwaren .. döma sådan miszdådare .. och domen strax wärkställa låta, androm til skräck och warnagel. PH 6: 3772 (1755). Cæsars godtycke blev en varnagel för Octavianus, vilken redan förde kampen mot Antonius och Egypten i egenskap av konsul. Almquist VärldH II. 2: 222 (1931). De svenska partierna kommer .. att granska det danska valet med lupp. Och det finns mycket att lära, men också mycket som är till varnagel. DN 10/2 2005, s. 22.

 

Spalt V 446 band 37, 2014

Webbansvarig