Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARGENS, adv.
Ordformer
(hu-, hw-, -rie-)
Etymologi
[fsv. hvarghin(s), motsv. fvn. hvergi; uppkommet gm bortfall av en trycksvag negerande partikel framför ett ord motsv. fvn. hvergi, hvargi, fsax. hwergin, hwargin, fht. wergi(n), feng. hwergen, alla med bet.: överallt, var som helst (jfr för övr. hwarjans i Ihre 1: 942 (1769) för vilket samma bet. anges), bestående av VAR, adv. osv., o. den urspr. förallmänligande enklitiska partikeln -gi(n) (se ALDRIG; jfr äv. EJ, adv., INGEN, VARKEN, adv.); -s sannol. tillagt gm anslutning till andra (eg. genitiviska) rumsadv. (jfr t. ex. det liktydiga INGEN-STÄDES)]
(†) ingenstans. Dock .. ær myne karle huargens til denne dag förneffret (dvs. förvägrade) fordenskap eller på slotten ath kome. BtFinlH 3: 187 (1545). Är och någon Lösker Man och hwargens staduger at man honom Lagsökt gitter. Stiernman Com. 1: 712 (1619). Ihre 1: 942 (1769).

 

Spalt V 411 band 37, 2014

Webbansvarig