Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAREK varek4, r. l. m.
Ordformer
(varech- i ssg 1878 (: varechsodan). vareche 1815. varek (w-, -c, -ck) 1817 osv. warck 1845)
Etymologi
[liksom eng. varec av fr. varech, varec, av ffr. warec, werek m. m.; etymologiskt identiskt med VRAK]
(numera mindre br.) koll. l. ss. ämnesnamn: (på havsstrand uppkastad) massa av (brun)alger (jfr KELP 1); förr äv. dels om aska av brända alger, kelp (se d. o. 2) (jfr TÅNG-ASKA), dels om soda framställd ur sådan aska (jfr TÅNG-SODA, VAREK-SODA). Man har i flera sorter oren soda, serdeles den som fås af vareche .. , funnit et salt, som innehåller en ny syra. Denna syra är mycket lik saltsyra. Berzelius Brev 8: 43 (1815). Kelp eller Warek kallar man den orena soda, som beredes af flera Tångarter, hvilka man för detta ändamål bränner till aska. Düben Vextr. 318 (1841). Kelp .. el. Varec, (dvs.) benämning på den aska, som erhålles vid algers förbränning för jodframställning. 3NF 11: 590 (1929). NE 10: 534 (1993).
Ssg (†): VAREK-SODA. (†) soda framställd ur aska från brända alger. De salter som, genom utlakning med vatten, erhållas utur rå Wareck-soda, äro hufvudsakligen koksalt, chlorkalium och svafvelsyradt kali. Pasch ÅrsbVetA 1830, s. 67. TT 1878, s. 221.

 

Spalt V 395 band 37, 2014

Webbansvarig